Hướng dẫn tự gia hạn thẻ trắng để tìm việc đổi chủ hoặc rời khỏi Singapore

5360

Hướng dẫn tự gia hạn thẻ trắng để tìm việc đổi chủ hoặc rời khỏi Singapore.

Chỉ gửi yêu cầu nếu bạn đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

  • Thẻ EP hoặc SPass của bạn đã bị hủy hoặc hết hạn.
  • Bạn muốn tìm việc đổi chủ mới tại Singapore, hoặc rời Singapore trong vòng 14 ngày và cần gia hạn Thẻ trắng (STVP) để có thời gian lưu trú hợp lệ cho đến ngày khởi hành.
  • STVP hiện tại của bạn sẽ hết hạn trong vòng 7 ngày.
  • Giấy thông hành của bạn (ví dụ: hộ chiếu) vẫn còn hợp lệ. Nếu không, vui lòng gia hạn nó trước khi gửi yêu cầu này.

Nếu bạn có người phụ thuộc (giữ thẻ DP), vui lòng gửi biểu mẫu này để họ gia hạn STVP trong khi bạn tìm chủ mới hoặc gửi họ về nước trong vòng 14 ngày. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng giấy thông hành của họ hợp lệ và STVP của họ sẽ hết hạn trong vòng 7 ngày trước khi gửi biểu mẫu này.

VUI LÒNG ĐẢM BẢO BẠN ĐÁP ỨNG TẤT CẢ CÁC YÊU CẦU NÀY TRƯỚC KHI TIẾP TỤC, NẾU KHÔNG, BẠN CÓ THỂ BỊ CẤM LÀM VIỆC TẠI SINGAPORE:

  • Đảm bảo an sinh, bao gồm cả điều trị y tế, cho bản thân và bất kỳ người phụ thuộc nào khi ở Singapore.
  • Bạn và những người phụ thuộc của bạn có một chỗ ở để ở. Nếu chỗ ở được cung cấp bởi chủ hiện tại, bạn phải có văn bản thỏa thuận của chủ cho phép bạn và những người phụ thuộc của bạn ở lại trong khi tìm chủ mới.
  • Nếu bạn không thể tìm được chủ mới trước khi thẻ STVP của bạn hết hạn, bạn sẽ phải tự thanh toán và thu xếp để rời khỏi Singapore cùng với những người phụ thuộc.

LƯU Ý:

  • MOM sẽ gửi kết quả qua email cho bạn trong vòng 1 tuần. Tuỳ vào số lượng yêu cầu, một số trường hợp có thể mất nhiều thời gian hơn.
  • Mẫu đơn này phải được gửi bởi người có thẻ EP hoặc SPass cho chính họ hoặc người phụ thuộc của họ.
  • Để tuân thủ các Biện pháp An toàn, vui lòng sử dụng biểu mẫu này, thay vì đến các quầy dịch vụ của MOM.
  • Nếu thẻ STVP đã hết hạn trước đó, bạn có thể sẽ bị phạt.
  • Nếu thành công, thẻ STVP của bạn sẽ được gia hạn (tối đa) 30 ngày và bạn được phép ở lại Singapore (tối đa) 89 ngày để tìm việc mới. Nếu bạn không thể tìm được việc mới, bạn và người phụ thuộc sẽ phải về nước. Sau 89 ngày, phí gia hạn thẻ STVP là $40.

GỬI YÊU CẦU:

1. Lý do gửi yêu cầu
◯ Người giữ thẻ EP hoặc SPass đang tìm việc mới
◯ Rời Singapore trong vòng 14 ngày và cần gia hạn Thẻ STVP để có thời gian lưu trú hợp lệ cho đến ngày khởi hành.

2. Bạn gửi yêu cầu này cho ai
◯ Chính tôi
◯ Người phụ thuộc của tôi

3. Tên (in trên thẻ)

4. FIN

5. Nơi cư trú
◯ Căn hộ HDB / nhà riêng
◯ Khách sạn, nhà trọ, Căn hộ dịch vụ
◯ Kí túc xá

Chúc các bạn gia hạn thẻ và tìm việc mới thành công!

 

Nguồn: Đào Duy Quang