Làm việc ở Singapore dưới 60 ngày bị cắt thẻ thì như thế nào? Có phải đóng thuế không?

2129

Hệ thống thuế của Singapore là lý do tiêu biểu khiến Quốc đảo Sư tử trở thành một trong những môi trường thu hút nhất để hoạt động kinh doanh đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Bên cạnh mức thuế hấp dẫn, chính phủ Singapore còn ban hành nhiều chương trình miễn thuế cũng như những chính sách ưu đãi thuế cho nhiều lĩnh vực, ngành nghề.

Người nước ngoài làm việc tại Singapore có nghĩa vụ đóng thuế như thế nào?

Tuỳ vào số ngày người nước ngoài làm việc tại Singapore, sẽ có 2 loại cá nhân đóng thuế tại Singapore:

 • Cá nhân cư trú tại Singapore (183 ngày trở lên)
 • Cá nhân không cư trú tại Singapore (ít hơn 183 ngày)

Tình trạng cư trú thuế sẽ được xem xét tại thời điểm cá nhân chấm dứt việc làm của mình dựa trên những quy định về cư trú thuế.

Lưu ý: Số ngày làm việc tại Singapore bao gồm luôn ngày nghỉ lễ và cuối tuần. Những lần vắng mặt tạm thời (nghỉ phép tại nước ngoài) hoặc vắng vì công việc (đi công tác nước ngoài) vẫn được tính trong tổng số ngày làm việc để xác định tình trạng cư trú thuế.

Người nước ngoài tại Singapore cần biết về những quy định thuế nào?

Đối với cá nhân cư trú (183 ngày trở lên)

Đây là những cá nhân:

 • Làm việc tại Singapore tối thiểu 183 ngày/năm
 • Làm việc tại Singapore trong 3 năm liên tiếp. Ngoài ra, người lao động sẽ được xem là cá nhân cư trú tại Singapore trong suốt 3 năm mặc dù thời gian làm việc tại Singapore ít hơn 183 ngày trong năm đầu tiên và năm thứ ba.
 • Làm việc tại Singapore ít nhất 183 ngày trong 2 năm liên tiếp; được xem như cá nhân cư trú 2 năm tại Singapore. Điều này áp dụng cho người nước ngoài nhập cảnh Singapore từ 01 tháng 01 năm 2007, không bao gồm giám đốc công ty, cá nhân làm trong lĩnh vực giải trí hoặc các chuyên gia.

Các cá nhân cư trú sẽ chịu những khoản thuế từ các nguồn thu nhập sau đây:

 • Sẽ chịu thuế trên tất cả thu nhập kiếm được tại Singapore. • Thu nhập cá nhân sau khi khấu trừ các miễn giảm thuế sẽ chịu thuế theo mức thuế luỹ tiến (cách tính thuế nào dẫn đến khoản thuế phải đóng cao hơn).
 • Thu nhập có nguồn gốc từ nước ngoài (ngoại trừ những thu nhập nhận thông qua đối tác tại Singapore) được đưa vào Singapore sau ngày 1 tháng 1 năm 2004 được miễn thuế.

Điền vào Form B1 (tờ khai thuế thu nhập cho cá nhân cư trú thuế) để nộp thuế thu nhập cá nhân.

Đối với cá nhân không cư trú (ít hơn 183 ngày)

Cá nhân không cư trú sẽ chịu những khoản thuế từ các nguồn thu nhập sau đây:

 • Chịu thuế trên tổng thu nhập kiếm được từ Singapore
 • Không nhận được miễn giảm thuế
 • Chịu mức thuế cố định 15% hoặc mức thuế lũy tiến (cách tính thuế nào dẫn đến khoản thuế phải đóng cao hơn)
 • Phí Giám đốc hoặc thu nhập như cho thuê hoặc kiếm được từ Singapore sẽ chịu mức thuế 22%
 • Điền vào Form M (tờ khai thuế thu nhập cho cá nhân không cư trú tại Singapore)

Vậy trường hợp làm việc ở Singapore dưới 60 ngày có phải đóng thuế hay không?

Tại Singapore, thuế thu nhập cá nhân áp dụng theo mức lũy tiến như sau:

+ Thu nhập chịu thuế: 20.000 SGD đầu tiên mức thuế 0%; 10.000 SGD tiếp theo (trên 20.000 SGD đến 30.000 SGD) mưc thuế là 2%; 10.000 SGD tiếp theo (trên 30.000 SGD đến 40.000 SGD) mức thuế là 3,5%; 40.000 SGD tiếp theo (trên 40.000 SGD đến 80.000 SGD) mức thuế 7%; cứ 40.000 SGD tiếp theo mức thuế sẽ tăng dần thêm 3,5%;

+ Thu nhập chịu thuế trên 320.000 SGD mức thuế là 22%

Trường hợp cá nhân làm việc tại Singapore ít hơn 60 ngày/năm sẽ được miễn thuế. Điều này không áp dụng cho giám đốc công ty, nghệ sĩ hoặc chuyên gia. 

Nghĩa vụ báo cáo thuế là bắt buộc bất kể bạn kiếm bao nhiêu thu nhập trong năm trước đó.

Có nhiều cách thức hợp pháp để giảm thuế thu nhập cá nhân ở Singapore.

 

Mọi thắc vui lòng liên hệ Vietsingworks để được tư vấn

Fanpage: Vietsingworks