Hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân ở Singapore

1039

Trong hệ thống thuế tại Singapore, thuế thu nhập cá nhân là một nghĩa vụ cơ bản cần được nắm rõ và thực hiện đúng. Nhìn chung thì Singapore áp dụng thuế thu nhập cá nhân theo mô hình lũy tiến đối với đối tượng cư trú tại nước này, mức thuế từ 0% đến 22% tùy thuộc vào mức thu nhập. Còn với đối tượng không cư trú, mức thuế thu nhập cá nhân sẽ được áp dụng riêng biệt theo các quy định hiện hành tại Singapore.

Trong bài viết này, Vietsingworks sẽ giúp bạn tìm hiểu một số điểm chính về nghĩa vụ thuế này của đối tượng cư trú tại Singapore.

1. Tổng Quan về Thuế Thu Nhập Cá Nhân ở Singapore cho Người Nước Ngoài

Mọi thu nhập có nguồn gốc phát sinh từ lãnh thổ Singapore đều phải chịu thuế thu nhập của quốc gia này.

Thu nhập có nguồn gốc từ nước ngoài khi được chuyển về và nhận tại Singapore thông thường sẽ không phải chịu thuế, trừ các trường hợp sau:

 • Thu nhập được phân phối thông qua công ty hợp danh tại Singapore
 • Bạn phải đi công tác nước ngoài bởi vì đó là một phần nhiệm vụ của công việc tại Singapore
 • Bạn làm việc tại nước ngoài thay mặt cho chính phủ Singapore
 • Bạn kinh doanh tại nước ngoài và việc kinh doanh này có liên hệ đến công việc kinh doanh của bạn tại Singapore

Sau đây là các loại thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân:

 • Thu nhập từ thặng dư vốn, cổ tức, tiền lãi cho vay và tài sản thừa kế được miễn hoàn toàn thuế thu nhập cá nhân ở Singapore.
 • Các khoản lợi nhuận từ thặng dư vốn như bán tài sản cố định, cổ phiếu, trái phiếu hoặc tài sản vô hình không bị đánh thuế. Tuy nhiên, lợi nhuận từ việc bán bất động sản có thể bị đánh thuế nếu được coi là kinh doanh bất động sản.
 • Thu nhập từ cổ tức có được từ cổ tức do một công ty ở Singapore chi trả và trong một số điều kiện nhất định, Malaysia và Hồng Kông cũng không phải chịu thuế.
 • Tiền lãi thu được từ các ngân hàng, tổ chức tài chính được cấp phép hoặc chứng khoán nợ không có nguồn gốc từ công ty hợp danh đều không phải chịu thuế.
 • Quyền thừa kế không bị đánh thuế vì Singapore từ lâu đã loại bỏ thuế thừa kế đối với tiền hoặc tài sản của người đã qua đời.

2. Mức Thuế Thu Nhập Cá Nhân cho Người Nước Ngoài

Mức thuế áp dụng lên thu nhập đối với người nước ngoài và cả người bản xứ sẽ được quyết định dựa trên tình trạng cư trú của một cá nhân, bao gồm:

 • Đối tượng cư trú cho mục đích thuế (tax resident)
 • Đối tượng không cư trú cho mục đích thuế (non-tax resident)

2.1. Mức Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đối Với Đối Tượng Cư Trú Cho Mục Đích Thuế
Bạn được xem là một đối tượng cư trú cho mục đích thuế (tax resident) nếu bạn là:

 • Công dân Singapore
 • Thường trú nhân tại Singapore
 • Người nước ngoài hiện diện tại Singapore ít nhất 183 ngày.

Để hiểu rõ về cách đánh giá tình trạng cư trú cho mục đích thuế, hãy xem bảng sau:

Về mức thuế thu nhập cá nhân của đối tượng cư trú, Singapore áp dụng mô hình lũy tiến, từ 0% cho đến 22%. Chi tiết cụ thể có thể được tham khảo trong bảng dưới đây:

Ví dụ: Nếu thu nhập cá nhân là $40.000 thì khoản thuế thu nhập cá nhân phải đóng là [(20.000 x 0%) + (10.000 x 2%) + (10.000 x 3,5%)] = $550.

2.2. Mức Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đối Với Đối Tượng Không Cư Trú Cho Mục Đích Thuế
Nếu bạn hiện diện tại Singapore ít hơn 183 ngày thì bạn được xem là đối tượng không cư trú cho mục đích thuế (non-tax resident). Trong trường hợp này, mức thuế áp dụng lên thu nhập của bạn như sau:

Giám đốc, chuyên gia và người biểu diễn giải trí không cư trú cho mục đích thuế sẽ có mức thuế như sau:

3. Báo Cáo Thuế Thu Nhập Cá Nhân ở Singapore

Là người nộp thuế, bạn có nghĩa vụ phải khai thuế của chính mình mỗi năm sau khi nhận được thư thông báo từ IRAS (cơ quan thuế của Singapore). Hạn chót nộp báo cáo thuế hàng năm là:

 • ngày 15 tháng 4 nếu nộp bằng bản cứng, hoặc
 • ngày 18 tháng 4 nếu nộp bằng đơn điện tử

Và khai thuế thu nhập là một nghĩa vụ bắt buộc cho dù bạn kiếm được bao nhiêu thu nhập trong năm trước. Bạn được miễn nộp báo cáo thuế thu nhập cá nhân hằng năm chỉ khi bạn nhận được thông báo miễn từ IRAS.

Có hai cách để nộp tờ khai của bạn, trực tuyến hoặc qua hòm thư. Tùy thuộc vào tình trạng của bạn, IRAS sẽ gửi cho bạn một biểu mẫu thuế thích hợp, dưới đây là một trong số các biểu mẫu phổ biến:

 • Mẫu B1 nếu bạn là đối tượng cư trú cho mục đích thuế
 • Mẫu B nếu bạn tự doanh
 • Mẫu M nếu bạn thuộc đối tượng không cư trú

Bạn nên chắc chắn rằng báo cáo thuế được nộp đúng lúc. Bất kì sự chậm trễ nào cũng đều đưa tới các khoản phạt tiền hoặc thậm chí truy tố.

Sau khi gửi, bạn sẽ được nhận một Thông báo Đánh giá (notice of assessment) hoặc hóa đơn thuế xác định số tiền thuế bạn cần phải trả vào giữa tháng Năm và tháng Chín. Thời hạn thanh toán số tiền này là trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được thông báo.

Bạn được phép khiếu nại với IRAS nếu quyết định của cơ quan này bạn cho là không chính xác. Bạn có 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo để khiếu nại. Kháng cáo cũng nên nêu chi tiết lý do cho sự phản đối của bạn.

4. Cách Thức Giảm Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Bên cạnh việc là một trong những nước có mức thuế thấp nhất trên thế giới, Singapore còn cung cấp một loạt các ưu đãi về thuế và giảm thuế. Nếu bạn có thể tận dụng các ưu đãi này, thuế phải nộp thực tế của bạn sẽ thấp hơn nhiều.

Các chương trình ưu đãi thuế dành riêng cho các đối tượng cư trú cho mục đích thuế tại Singapore (Singapore tax residents) là:

 • Course fee relief (khấu trừ chi phí đào tạo)
 • Earned income relief (khấu trừ thu nhập)
 • Life insurance relief (khấu trừ bảo hiểm nhân thọ)
 • SRS relief (khấu trừ theo chương trình SRS)
 • CPF cash top up relief (dành cho công dân và thường trú nhân)
 • CPF relief (dành cho công dân và thường trú nhân)
 • NSman (self) relief (dành cho người đi nghĩa vụ quân sự)
 • Handicapped brother/sister relief (dành cho người có anh chị em khuyết tật)
 • Parent/handicapped parent relief (dành cho người có ba mẹ hoặc ba mẹ khuyết tật)

Các chương trình ưu đãi thuế dành cho cả đối tượng cư trú và không cư trú cho mục đích thuế tại Singapore (cả tax residents và non tax resident) là:

 • Khấu trừ chi phí làm việc
 • Khấu trừ khoản quyên góp
 • Khấu trừ chi phí cho thuê
 • Khấu trừ cho chủ doanh nghiệp tư nhân, nghề nghiệp tự do và thành viên công ty hợp danh
 • Chương trình Not Ordinarily Resident Scheme
 • Chương trình Area Representative Scheme

5. Các Ý Chính Cần Nhớ

 • Mức thuế thu nhập cá nhân ở Singapore được áp dụng dựa trên tình trạng cư trú của một cá nhân.
 • Singapore áp dụng mô hình mức thuế lũy tiến, từ 0% đến 22%, đối với thu nhập của đối tượng cư trú cho mục đích thuế.
 • Đối tượng không cư trú cho mục đích thuế hiện diện từ 61 đến 182 ngày tại Singapore sẽ bị đánh thuế ở mức 15% hoặc áp dụng mức thuế lũy tiến (lấy mức thuế cho ra khoản thuế cao hơn). Dưới 61 ngày, thu nhập của các đối tượng này sẽ không bị đánh thuế (trừ giám đốc, chuyên gia và người biểu diễn giải trí).
 • Nghĩa vụ báo cáo thuế là bắt buộc bất kể bạn kiếm bao nhiêu thu nhập trong năm trước đó.
 • Có nhiều cách thức hợp pháp để giảm thuế thu nhập cá nhân ở Singapore.

 

Tâm Tâm