Tạm cấp 80 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp 3 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ

635

Kết thúc đợt mưa lũ vừa qua, UBND các tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên – Huế, Quảng Trị đã kiểm tra, đánh giá, tổng hợp số liệu thiệt hại do thiên tai, gửi báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định mức hỗ trợ chính thức từ ngân sách trung ương cho ngân sách từng địa phương theo quy định tại Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg ngày 19/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Các địa phương cũng có báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, các cơ chế, chính sách an sinh xã hội và khắc phục hậu quả thiên tai.

Trước những thiệt hại vô cùng nặng nề liên tiếp xảy ra với các tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên – Huế, Quảng Trị, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tạm cấp 80 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2020 bổ sung kinh phí cho 3 địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ.

Theo đó, tỉnh Quảng Nam được tạm cấp 20 tỷ đồng để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn huyện Tây Giang; tạm cấp 20 tỷ đồng cho Thừa Thiên – Huế để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn huyện Phong Điền; tỉnh Quảng Trị được tạm cấp 40 tỷ đồng để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn huyện Hướng Hóa và huyện Đắk Krông.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu UBND các tỉnh: Quảng Nam, Thừa Thiên – Huế, Quảng Trị căn cứ tình hình thực tế tại địa phương để phân bổ, quản lý sử dụng nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ, đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng chế độ quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các văn bản pháp luật có liên quan. Đặc biệt, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lợi dụng chính sách, sử dụng sai mục đích, tham nhũng, lãng phí.

Bên cạnh đó, chủ động sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để cùng với nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, thực hiện các cơ chế, chính sách an sinh xã hội và khắc phục hậu quả thiên tai kịp thời.

Chính phủ sẽ căn cứ trên các báo cáo của các địa phương gửi về Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định mức hỗ trợ chính thức từ ngân sách trung ương cho ngân sách từng địa phương theo quy định tại Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg ngày 19/01/2016 và Quyết định số 37/2019/QĐ-TTg ngày 27/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ.